generelle anvendelsesbetingelser

Generelle brugsbetingelser

1. Denne hjemmeside, tilgængelig på www.fuersie.de, er underlagt følgende vilkår for brug i forholdet mellem brugeren og 4 Seasons Digital.net GmbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg (herefter benævnt "tjenesteudbyder") ved at ringe til denne hjemmeside bindende aftalt. Hvis særlige vilkår og betingelser for individuelle anvendelser af denne hjemmeside afviger fra følgende brugsbetingelser, er dette udtrykkeligt angivet på hjemmesiden, hvor det er relevant. Desuden